Το κέντρο δια βίου μάθησης πληροφορικής μας , σας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα απο πιστοποιήσεις πληροφορικής , με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του Ελληνικού Δημοσίου και την σφραγίδα  KeyCert ως φορέας πιστοποίησης.

Το κέντρο μας έχει εξετάσεις 2 φορές το μήνα , κάθε Σάββατο στο χώρο μας.

Το Key CERT είναι το Ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, που έχει τη σφραγίδα του Ελληνικού κράτους, έγκριση απο τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αποτελεί «διαβατήριο» για το ΑΣΕΠ  και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς εργασίας αποτελώντας ένα διεθνώς αποδεκτό επαγγελματικό προσόν!

Οι διαθέσιμες θεματικές ενότητες είναι :

  •  Key Cert IT Initial
  •  Key Cert IT Basic
  •  Key Cert IT Basic Plus
  •  Key Cert IT Specialist Τεχνικός Η/Υ
  •  Key Cert IT Specialist Τεχνικός Δικτύων
  •  Key Cert IT Specialist Autocad 2D/3D
  •  Microsoft Project