Ιδιαίτερα Μαθήματα υπολογιστών

Παραδίδονται μαθήματα ιδιαίτερα σε Μαθητές, Φοιτητές, & Ενήλικες .

Πιστοποίηση Πληροφορικής Keycert για Προκηρύξεις

στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ σε λίγο χρονικό διάστημα.

Παραδίδονται Μαθήματα Facebook, Twitter, Skype, Internet 

ΜαθητέςΦοιτητές & Συνταξιούχους 

Με λίγες ώρες μάθημα  άμεσα αποτελέσματα

 

για λίγες ημέρες από 20 € τώρα 10 €/ώρα