Δημιουργια Επαγγελματικου Βιογραφικου προτυπου

Δημιουργία Επαγγελματικού Βιογραφικού πρότυπου

 

Το βιογραφικό είναι μια πρώτη εικόνα του επαγγελματικού μας προφίλ. Πρέπει το κείμενο να είναι ευανάγνωστο και ευχάριστο στο μάτι, για να προδιαθέτει κάποιον να το διαβάσει.

 

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα, Επίθετο, κλπ. Η φωτογραφία δεν είναι απαραίτητη, εκτός αν το επάγγελμα έχει απαραίτητη προϋπόθεση την εξωτερική εμφάνιση.

Στόχος/Στόχοι

Αναφέρετε τα άμεσα και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας 

Εκπαίδευση

Ξεκινάμε πάντα από τις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατεβαίνουμε.

Προϋπηρεσία

Εδώ πάλι ξεκινάμε αντίστροφα, από τον τελευταίο εργοδότη και έπειτα τους προηγούμενους σε σειρά.

Προσόντα - Γνώσεις

Πρέπει να χωρίσουμε σε κατηγορίες και να αναλύσουμε εν συντομία τις γνώσεις μας πάνω σε αυτές.

Συστάσεις

Αν έχουμε συστάσεις, πρέπει να γράψουμε τουλάχιστον τρεις με την μορφή : [Όνομα Προϊσταμένου], [θέση που κατείχε], [στοιχεία επικοινωνίας]