Αγάπαμε το επάγγελμά μας

Είμαστε άριστα καταρτισμένοι στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουμε

Webpanel Το πρώτο Κέντρο Διά βίου Μάθησης & το παλαιότερο εξεταστικό κέντρο στην περιοχή

Παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση από έμπειρο & πλήρως καταρτισμένο προσωπικό

Είμαστε εγκεκριμένο Κέντρο διά βίου μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ

Υλοποιούμε προγράμματα για Ανέργους μέσω Voucher

Εγγυόμαστε 100% επιτυχία στις γνώσεις και σε όλες τις πιστοποιήσεις

με σεβασμό στον κάθε μαθητή που έρχεται στο χώρο μας

Οι Εξετάσεις διεξάγονται στο χώρο μας  κάθε 2 εβδομάδες

Παρέχουμε βιβλίο με όλες τις ενότητες

Δωρεάν επανεξέταση 

Δωρεάν απεριόρiστες ώρες πρακτικής εξάσκησης

Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων 

Δωρεάν τεστ προσωμοίωσης & Moctest

Δωρεάν τυφλό σύστημα πληκτρολόγισης

Γραφείο Εύρεσης Εργασίας

Είμαστε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο